Niespecjalnie znam się na sztuce nowoczesnej. Swoje potrzeby wyrażania się poprzez sztukę, realizuję w fantazyjnych i bardzo zindywidualizowanych układach instalacji przestrzennych węzłów cieplnych i gazowych. ;)

Klasycznie postmodernistyczna forma ekspresji artystycznej pojawiła się przy zbiegu ul. Wileńskiej i al. 29 Listopada. Nie wiem, jakie intencje przyświecały twórcy, jednakże wysoce prawdopodobną wydaje się być potrzeba zwrócenia uwagi na problemy i niebezpieczeństwa czyhające na rowerzystów w Krakowie. Możliwa jest także chęć zwrócenia uwagi na brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla rowerów. Nie wiem także, jak długo instalacja będzie czynna, wydaje się to być zależne od TP S.A. pełniącej – jak widać – funkcję mecenasa wystawy, udostępniającego nośnik sztuki nowoczesnej.

Rower na budce telefonicznej<br /> Artysta nieznany

Rower na budce telefonicznej
Artysta nieznany

Rower na budce telefonicznej <br /> Artysta nieznany

Rower na budce telefonicznej
Artysta nieznany

Tagged with →  
Share →