„Ci, którzy nie robią więcej niż to, za co się im płaci, nie mają podstaw do upominania się o podwyżkę, ponieważ już dostają wszystko na co zasługują”

Napoleon Hill

Tagged with →  
Share →